SQL Error: INSERT INTO `accesslog` (`datetime`,`page`,`sessionid`) VALUES (NOW(),'prezentare_locala','eeb74e83298283e702a7c5f75fac062f');
Primaria Comunei Teasc

PRIMARIA COMUNEI TEASC

Judetul Dolj

PREZENTARE LOCALA

    Geografia si mediul inconjurator
    Geografia
    Pozitia geografica a localitatii
 • Nord  - Com Malu Mare
 • Sud - Com. Bratovoiesti sat Badosi
 • Est - Com. Ghindeni si Comuna Leu
 • Vest - Com. Calopar
    Principalele cursuri de apa
 • Raul Jiu - Altitudine - 150m
    Organizarea administrativ - teritoriala
    Suprafata totala - 4.754 ha
    Localitati componente
 • Sat Teasc
 • SatT Secui
    Unitati sanitare si paturi in unitati sanitare
    Sectorul public
    Unitati
 • spitale
 • centre de sanatate
 • policlinici
 • dispensare medicale - 2
 • sanatorii TBC
 • crese
 • leagane pentru copii
 • farmacii
 • puncte farmaceutice                       
 • preventorii
    Paturi
 • paturi in spitale (inclusiv centre de sanatate)
 • paturi in sanatorii TBC
 • paturi in crese
 • paturi in leagane pentru copii
 • paturi in preventorii
    Sectorul particular
 • policlinici
 • cabinete medicale
 • cabinete stomatologice
 • laboratoare medicale
 • laboratoare de tehnica dentara
 • farmacii
 • puncte farmaceutice - 1
 • depozite farmaceutice
    Numarul bolnavilor, pe clase de boli:
 • SIDA - 3
 • TBC - 5
    Cultura
    Unitati si instalatii cinematografice
 • Cinematografe si instalatii cinematografice - 0
 • Caravane cinematografice - 0
 • Locuri in cinematografe si instalatii cinematografice  - 0
    Numar de spectacole date la cinematografe
 • Cinematografe si instalatii cinematografice - 0
 • Caravane cinematografice - 0
    Numar de spectatori la cinematografe - 0
    Teatre si institutii muzicale
 • Teatre dramatice - 0
 • Teatre de papusi si marionete - 0
 • Opere - 0
 • Teatre muzicale de estrada sau de opereta - 0
 • Ansambluri artistice - 0
 • Filarmonici si orchestre simfonice - 0
    Spectacole si concerte
 • Teatre dramatice - 0
 • Teatre de papusi si marionete - 0
 • Opere - 0
 • Teatre muzicale de estrada sau de opereta - 0
 • Ansambluri artistice - 0
 • Filarmonici si orchestre simfonice - 0
 • Muzee
  • Vizitatori in muzee - 0
 • Biblioteci
  • Numar - 2
 • Volume existente - 9400
 • Cititori inscrisi - 235
    Protectia sociala
 • Pensionari de asigurari sociale (fara agricultori) - 80
 • Pensionari de asigurari sociale pentru agricultori - 840
 • Beneficiari de ajutor social - 50
 • Pensionari IOVR - 50
    Industrie
 • Industria extractiva - tone - 0 mii mc - 0
 • Industria prelucratoare
  • Alimentara, bauturi si tutun - 0
  • Textile, confectii si incaltaminte - 0
  • Prelucrarea lemnului, celuloza si hartie - 0
  • Chimie si fibre sintetice sau artificiale - 0
  • Produse din minerale nemetalice - 0
  • Masini si echipamente - 0
  • Echipamente electrice si optice - 0
  • Mijloace de transport - 0
 • Productia, transportul si distributia de energie electrica si termica, gaze si apa 100mii mc
    Numarul si structura agentilor economici
 • Regii autonome
 • Societati comerciale
  • cu capital de stat si mixt (de stat si privat) - 0
  • cu capital privat si cooperatist - 16
din care: 
 • cu participare de capital strain - 0
 • cu capital integral strain - 0
 • Organizatii cooperatiste - 1
 • Persoane fizice independente - 10
 • Asociatii familiale - 0
 • Fundatii - 0
 • Asociatii neguvernamentale - 0
    Transporturi, posta si telecomunicatii
    Lungimea retelei de cai ferate si drumuri
 • Lungimea cailor ferate - 0
din care: electrificata - 0
 • Linie normala - 0
din care: cu o cale - 0
 • Lungimea drumurilor publice - 20 km
  • drumuri modernizate - 7 km
  • drumuri cu imbracaminti usoare rutiere
 • Lungimea autostrazilor si drumurilor nationale - 7 km
  • drumuri modernizate - 7 km
  • drumuri cu imbracaminti usoare rutiere   
 • Lungimea drumurilor judetene si comunale - 13 km
  • drumuri modernizate - 0 km
  • drumuri cu imbracaminti usoare rutiere
 • Poduri - 8
 • Viaducte si apeducte - 2                       
    Numarul autovehiculelor inscrise in circulatie
 • Vehicule pentru transportul marfurilor
  • Autotractoare - 0
  • Autoutilitare - 30
  • autovehicule specializate - 0
  • autoremorchere - 0
 • Autovehicule speciale - 0
 • Tractoare rutiere - 5
 • Vehicule pentru transportul calatorilor
  • Autobuze - 0
  • Microbuze - 0
  • Autoturisme - 800
din care: proprietate privata - 800
 • Motociclete - 3
din care: proprietate privata - 3
 • Motorete - 1
din care: proprietate privata - 1
    Posta si telecomunicatii
 • Unitati de posta, telefon, telegraf - 1
 • Posturi telefonice in reteaua telefonica mobila
 • Posturi telefonice in reteaua telefonica fixa
 • Abonamente telefonice in reteaua telefonica mobila - 100
 • Abonamente telefonice in reteaua telefonica fixa - 250
 • Abonati telex
    Radio si televiziune
 • Statii de radiodifuziune
 • Abonamente la radio - 1000
 • Statii de televiziune
din care: sector privat
 • Abonamente la televiziune  - 200
    Turism
 • Reteaua unitatilor de cazare turistica
  • Hoteluri - 0
  • hanuri si moteluri  - 0
  • vile turistice - 0
  • alte unitati de cazare colective nespecificate - 0
 • Capacitati de cazare turistica
  • Hoteluri - 0
  • hanuri si moteluri - 0  
  • vile turistice - 0     
  • alte unitati de cazare colective nespecificate - 0
 • Obiective turistice - 2
    Constructii de locuinte
    Locuinte, din care:
 • proprietate publica - 0
 • proprietate privata - 0
 • alte forme de proprietate - 0
    Gospodarie comunala
 • Lungimea strazilor - 20 km
din care: modernizate - 7 km
 • Suprafata spatiilor verzi - 0
 • Localitati cu retea de distributie a apei - 1
 • Lungimea totala simpla a retelei de distributie a apei - 10 km
 • Apa potabila distribuita - 100 mc/zi
 • Localitati cu canalizare publica - 0
 • Lungimea totala simpla a conductelor de canalizare - 0
 • Autovehicule pentru gunoi - 0
 • Autovidanjoare - 0
 • Autovehicule pentru maturat si stropit - 0
 • Lungimea totala simpla a retelei de tramva - 0
 • Autobuze din inventar - 0
 • Lungimea totala simpla a retelei de distributie a gazelor - 0
 • Energia termica distribuita - 0