100 ani

Despre noi

Citeste mai mult ...

Anunturi

Extindere retea de alimentare cu apa si modernizare statie de tratare in satul Teasc, comuna Teasc

Comuna Teasc, cu sediul in Comuna Teasc, titular al proiectului”Extindere retea de alimentare cu apa si modernizare statie de tratare in satul Teasc, comuna Teasc, judetul Dolj”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului dolj: proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, proiect propus a fi amplasat in comuna Teasc, satul Teasc, judetul Dolj. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Dolj din Craiova, str. Petru Rares, nr. 1, in zilele luni-joi intre orele 08.00-16.30 si vineri orele 08.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet office@ap-mdj.anpm.ro . Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 06.11.2018.